STTNgân hàngKỳ hạn trả góp (tháng)Ghi chú
0306091224
1Sacombank  4.0%5.0%6.0%10.0% 
2VPBank3.5%4.5%8.5%9.5%  
3Techcombank3.0%4.5%6.0%7.5% Thu thêm của chủ thẻ 1.1%*giá trị giao dịch (tối thiểu 150.000VNĐ/giao dịch)
4Shinhan Bank 4.5% 5.5%6.5%  
5Eximbank3.0%4.5%6.0%7.0%  
6VIB3.0%4.0%5.0%6.0%  
7CitiBank3.0%4.5%6.0%7.0%  
8SeaBank3.0%4.0%5.5%6.5%  
9HSBC3.5%4.5%6.0%7.0%  
10TPBank3.0%4.0%5.5%6.5%  
11Maritime Bank3.0%4.0%5.0%6.0% Thu thêm của chủ thẻ 3%*giá trị giao dịch
12Standard Chartered 4.0%5.0%6.0%  
13SCB3.0%4.0%5.0%5.5%  
14ANZ 4.50%5.5%6.5%  
15FE Credit3.50%4.00%5.50%6.00%  
16Nam A Bank 3.50%4.50%5.50%  
17OCB3.00%3.50%4.50%5.50%  
18Kiên Long bank3.00%4.00%5.50%7.00%  

CÁC QUY ĐỊNH RIÊNG THEO TỪNG NGÂN HÀNG

Ngân hàngQuy định
Sacombank– Kỳ hạn trả góp: 06, 09, 12 và 24 tháng;
– Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
– Hotline Sacombank: 1900 5555 88 hoặc 028 3526 6060.
VPBank– Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng;
– Chủ thẻ cần liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
– Hotline VPBANK: 1900545415 / 024 39288 880
Techcombank– Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
– Theo quy định của Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1.1% * Giá trị giao dịch (tối thiểu 150.000VNĐ / giao dịch).
Shinhan Bank– Kỳ hạn trả góp: 06 và 12 tháng;
– Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
– Giao dịch phải được thực hiện trước ít nhất 03 ngày của ngày sao kê
– Hotline SHINHAN BANK: 028 3829 1566 hoặc 1800-1560.
Eximbank– Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng;
– Chủ thẻ PHẢI liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
– Hotline Eximbank: 18001199.
VIB– Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
– Giá trị thanh toán Thẻ từ 2.000.000 VNĐ (Hai triệu VNĐ) trở lên sau khi trừ các giảm giá (nếu có)
– Chủ thẻ cần liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
– Hotline VIB: 1800 8180
Citibank– Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
– Chủ thẻ PHẢI liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
– Hotline Citibank: 028.3521 1111
SeaBank– Kỳ hạn trả góp: 03, 06 và 12 tháng;
– Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
– Hotline SeaBank: 1900 555 587
HSBC– Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
– Sau 05 ngày mua hàng, chủ thẻ chính nhắn tin với cú pháp HSBC_TG_[Số CMND]_[Tên Cửa hàng] hoặc HSBC_TG_[Số hộ chiếu]_[Tên Cửa hàng] gửi 6089, trong đó Số CMND và Số hộ chiếu là số đã đăng ký với Ngân hàng (Ví dụ, nếu Số CMND được đăng ký với Ngân hàng của Quý khách là 123456789 và Tên Cửa hàng của Quý khách là XXX, soạn HSBC_TG_123456789_XXX gửi 6089)
– Chủ thẻ chính được yêu cầu nhắn tin sau khi nhận hàng và không trễ hơn 03 ngày làm việc trước ngày sao kê tiếp theo. Nhân viên của HSBC sẽ liên hệ với chủ thẻ chính trong vòng 02 ngày làm việc sau khi nhận được tin nhắn để hỗ trợ Chủ thẻ hoàn tất yêu cầu trả góp.
– Mỗi tin nhắn có phí là 1.000 VNĐ và không được xem là yêu cầu trả góp chính thức. Nếu HSBC không thể liên hệ được với chủ thẻ chính trong vòng 02 ngày làm việc, chủ thẻ chính vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng số 028 37 247 247 (miền Nam) hoặc 024 62 707 707 (miền Bắc) từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối để được hỗ trợ.
– Nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu, ngân hàng HSBC sẽ áp dụng chương trình mua trả góp có tính lãi suất với các Điều khoản và Điều kiện được đăng tải trên trang www.hsbc.com.vn.
– Hotline HSBC: Miền Bắc: 02467 247 247 – Miền Nam: 028 37 247 247
MaritimeBank– Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và12 tháng;
– Chủ thẻ PHẢI liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
– Chủ thẻ trả thêm 03% * giá trị giao dịch trên mọi kỳ hạn thanh toán. Ngân hàng thu một lần khi chuyển đổi giao dịch;
– Hotline Maritime Bank: 1800 59 9999